Информации за психологот
Име и презиме д-р Вангелица Гаврилова
Позиција Професор на Факултетот за психологија при МСУ
Лиценца Лиценциран психолог со посебна лиценца за вршење психолошка дејност
Термини: среда од 10 до 11 часот и четврток од 12 до 13 часот
Закажи термин

Искуство

Д-р Вангелица Гаврилова е доктор на психолошки науки (специјалност Социјална психологија) и лиценциран психолог со посебна лиценца за вршење психолошка дејност која опфаќа поспецифични стручни облици на работа – Комора на психолози на Р. С. Македонија.

  • Лиценца за вештачење од областа на психологијата – Министерство за правда на Р. С. Македонија
  • Сертификат за стручно искуство (искуствена едукација) – Центар за развој, советување и психотерапија Скопје
  • Интернационален сертификат за стручна оспособеност за работа во CAT (European School of Alcohology and Ecological Psychiatry) Lignano Sabbiadoro – Италија
  • Повеќе сертификати за завршени обуки и едукации за работа со лица од маргинализирани заедници
  • Учество на повеќе трибини во својство на предавач, работилници, проекти и сл. од областа на психосоцијалната сфера
  • Авторка на три учебници, повеќе стручни статии и написи во списанија и на интернет портали, а се јавува и како рецензент и ментор на трудови на други автори
  • Објавени 35 научни трудови во меѓународни зборници
  • Добиени награди, признанија и благодарници од организации и институции

Достапни психолози

д-р Мирослав Пендароски

д-р Ана Чучкова

д-р Слаѓана Ангелкоска

д-р Вангелица Гаврилова