Информации за психологот
Име и презиме д-р Мирослав Пендароски
Позиција Професор на Факултетот за психологија при МСУ
Лиценца Лиценциран психолог со посебна училишна лиценца
Термини: 13 и 20 мај во 20:00 часот
Закажи термин

Искуство

  • универзитетски професор,
  • гешталт психотерапевт,
  • семеен констелатор,
  • терапевт по психосоцијална рехабилитација,
  • работа со соништа

Достапни психолози

д-р Мирослав Пендароски

д-р Ана Чучкова

д-р Слаѓана Ангелкоска

д-р Вангелица Гаврилова