Информации за психологот
Име и презиме д-р Слаѓана Ангелкоска
Позиција Професор на Факултетот за психологија при МСУ
Лиценца Лиценциран психолог
Термини Секоја среда во мај од 12:00 до 14:00ч
Закажи термин

Искуство

  • Лиценциран психолог
  • Психотерапевт и советувач
  • Доктор по организациска психологија и професионална психодијагностика
  • Сертифициран тренер за асертивна комуникација и емоционална писменост
  • Сертифициран тренер за автоген тренинг и анти-стрес терапија

Достапни психолози

д-р Мирослав Пендароски

д-р Ана Чучкова

д-р Слаѓана Ангелкоска

д-р Вангелица Гаврилова