Информации за психологот
Име и презиме д-р Ана Чучкова
Позиција Професор на Факултетот за психологија при МСУ
Лиценца Лиценциран психолог со посебна училишна лиценца
Термини: 27 и 30 мај од 12:00 до 14:00 часот
Закажи термин

Искуство

  • Доктор по развојна и педашка психологија
  • Лиценциран психолог со посебна училишна лиценца.
  • Автор на стручни книги и бројни трудови од областа.
  • 15 годишно работно искуство
  • Активно се залага за подигнувањето на свесноста за важноста на грижата за себе и правење позитивни животни промени во насока на психо-физичка добросостојба, здравје и задоволство кај индивидуата, но и работа и поддршка на семејствaта во целост.
    Нејзината мисија е грижа и третман за менталното здравје на деца, адолесценти и возрасни.
  • Проблемни области со кои работи: детските развојни фази, семејни односи, опсесивни мисли, анксиозност, панични напади, работа со соништа, нарушувања во исхраната.

Достапни психолози

д-р Мирослав Пендароски

д-р Ана Чучкова

д-р Слаѓана Ангелкоска

д-р Вангелица Гаврилова