fbpx
Edit

За платформата

Платформата се состои од серија бесплатни едукативни вебинари на стручни теми од психологијата преку кои секој од вас ќе може да научи нешто за себе и за начините како да се справува во одредени ситуации.

Дополнително имаме вклучено и забавни настани, но и индивидуална поддршка со лиценцирани психолози. 

Контакт инфо

Latest Past Настани

Емоционален баланс со примена на ABC моделот

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ул. „Маршал Тито“ 77, Свети Николе

„Емоционален баланс со примена на ABC моделот“ е вебинар кој се одржува во рамките на платформата за психолошка поддршка. Вебинарот ќе го води доц. д-р Слаѓана Ангелкоска, од Факултетот за […]

Емоционална писменост

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ул. „Маршал Тито“ 77, Свети Николе

„Емоционална писменост“ е вебинар кој се одржува во рамките на платформата за психолошка поддршка. Вебинарот ќе го води проф. д-р Ѓорѓина Ќимова, од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет […]

Рефлектирање на потсвеста врз соништата

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ул. „Маршал Тито“ 77, Свети Николе

„Рефлектирање на потсвеста врз соништата“ е вебинар кој се одржува во рамките на платформата за психолошка поддршка. Вебинарот ќе го водат д-р Вангелица Гаврилова и Димитра Цилевска, психолог. Facebook линк: […]